Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jednostka i jej organizacja

nowa podstrona, dodana 2003-09-24

 

status prawny

W dniu 01.07.1992 w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział. Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa „Wodociągi” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuchołazach. została wpisana w dziale B pod nr 1466. Od dnia 25.06.2001 Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS  0000022810. w Sądzie Rejonowym w Opolu
Zgodnie z Umową Spółki, czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Struktura własnościowa

własność komunalna – jednoosobowa Spółka z o.o. Gminy Głuchołazy

organizacja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

przedmiot działalności i kompetencje

Celem istniejącej od 1992r. Spółki „Wodociągi” jest świadczenie mieszkańcom Głuchołaz
i okolic usług wodnych i kanalizacyjnych w trosce o wysoki standard ich życia oraz dobry stan środowiska naturalnego.
Działalność Spółki jest określona w oparciu o numerację Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD.

Zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym nr
0000022810 przedmiotem tej działalności jest:
- 41. 00. A, pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,
- 90. 00. D, odprowadzenie ścieków,
- 41. 00. B, działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- 74. 30. Z, badania i analizy techniczne,
- 45. 21. D, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych
  obiektów liniowych: rurociągów, linii, elektroenergetycznych 
  i telekomunikacyjnych - lokalnych,
- 45. 21. F, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
  inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
- 45. 33. B, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
- 45. 21. C, wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:
  rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych 
  i telekomunikacyjnych – przesyłowych.

Obszar działalności

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
W zakresie powszechnej dostawy wody i odbioru ścieków prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Głuchołazy.
 

informację wytworzył: Jolanta Gołas
za treść odpowiada: Jolanta Gołas
data wytworzenia: 02.10.2003 r.