Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

Zakład  użyteczności publicznej - branża wodociągowo- kanalizacyjna

Założycielem Spółki jest Gmina Głuchołazy posiadająca 100% udziałów. Spółka została powołana Aktem Notarialnym w dniu 15.06.1992 roku, wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Opolu sygn. akt
RHB 1466 nr rej. H 454/92 Postanowieniem Sądu w dniu 01.07.1992 roku.

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej sprawami i majątkiem.

Zakres naszej działalności to:
- produkcja i dostawa wody,
- odbiór ścieków,
- wykonawstwo inwestycyjne w rozbudowie infrastruktury technicznej,
- ochrona środowiska oraz laboratoryjne badanie wody i ścieków.

Świadomi wagi i odpowiedzialności wynikającej z prowadzonej działalności stwierdzamy, iż majątek Spółki, jej stan techniczny, stosowane technologie, poziom przygotowania zawodowego załogi oraz jej stan osobowy, gwarantują prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz załączonym Regulaminem Organizacyjnym Spółki.

Informację wytworzył: Jolanta Gołas
za treść odpowiada: Jolanta Gołas
data wytworzenia: 02.10.2003 r.