Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek Spółki

nowa podstrona, dodana 2003-09-24

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45 125 500,00 zł i dzieli się na 90 251 równe udziały po 500,00 zł. każdy.
Prowadzenie działalności w zakresie produkcji i dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków w prawie 20 tysięcznym mieście, nakłada na firmę obowiązek nie tylko efektywnego, lecz również niezawodnego działania.
W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług Spółka „Wodociągi” posiada odpowiednie środki techniczne oraz dysponuje profesjonalną i kompetentną kadrą inżynieryjno-techniczną.

majątek trwały obejmuje między innymi:
- nieruchomości stanowiące działki grunty,
- budynki i budowle technologiczne, administracyjno-socjalne, biurowe i pomocnicze,
- sieć wodociągową i kanalizacyjną,
- urządzenia do poboru i uzdatniania wody,
- urządzenia i aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na zapewnienie właściwej kontroli 
  i 
nadzoru nad jakością wody dostarczanej odbiorcom oraz jakością ścieków odprowadzanych
  do środowiska,
- sprzęt specjalistyczny i środki transportu niezbędne do sprawnego usuwania awarii sieci 
  wodociągowe i kanalizacyjnej,
- zaplecze techniczne, w tym warsztat techniczny,
- wartości niematerialne i prawne.

majątek obrotowy to:
- zapasy
- należności krótkoterminowe
- inwestycje krótkoterminowe


 

 

informację wytworzył: Jolanta Gołas
za treść odpowiada: Jolanta Gołas
data wytworzenia: 02.09.2003 r.