Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Nadzorcza

nowa podstrona, dodana 2003-09-24

 

w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1. Stanisław Wołochowski

2. Tomasz Kaliszan

3. Agata Maślańczyk 

 


KOMPETENCJE

  • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania  z wyników czynności o których mowa w pkt 1 i 2 ,
  • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania   z przeprowadzonych kontroli,
  • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z jego działalności,
  • nawiązywanie stosunku pracy z Członkami Zarządu, ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
  • zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu,
  • delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia Członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
  • opiniowanie ceny wody oraz odprowadzanych ścieków ustalonej przez Zarząd Spółki.


 

informację wytworzył: Jolanta Gołas
za treść odpowiada: Jolanta Gołas
data wytworzenia: 02.10.2003 r.