Przejdź do treści strony
„Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach Biuletyn Informacji Publicznej

Historia

  Założycielem Spółki jest Gmina Głuchołazy posiadająca 100% udziałów. Spółka została powołana Aktem Notarialnym w dniu 15.06.1992 roku, wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Opolu sygn. akt RHB 1466 nr rej. H 454/92 Postanowieniem Sądu w dniu 01.07.1992 roku.

Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.

Na mocy Uchwały nr 5/2001 Zgromadzenia Wspólników z dnia 25.04.2001 roku, Spółką kieruje Zarząd jednoosobowy w osobie:
- Jerzego Wilka

Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej sprawami i majątkiem.

Zarząd udzielił w dniu 29.04 1997 roku prokury samoistnej kierownikowi ds. technicznych i utrzymania ruchu panu Januszowi Skolikowi.

Zakres naszej działalności to:
- produkcja i dostawa wody,
- odbiór ścieków,
- wykonawstwo inwestycyjne w rozbudowie infrastruktury technicznej,
- ochrona środowiska oraz laboratoryjne badanie wody i ścieków.

Świadomi wagi i odpowiedzialności wynikającej z prowadzonej działalności stwierdzamy, iż majątek Spółki, jej stan techniczny, stosowane technologie, poziom przygotowania zawodowego załogi oraz jej stan osobowy, gwarantują prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz załączonym Regulaminem Organizacyjnym Spółki.

Informację wytworzył: Jolanta Gołas
za treść odpowiada: Jolanta Gołas
data wytworzenia: 02.10.2003 r.
 

Metryczka
  • opublikowano:
    07-10-2003 09:13
    przez: Jolanta Szczurek
  • zmodyfikowano:
    04-02-2010 14:03
    przez: Jolanta Gołas
Dane jednostki:

„Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach
48-340 Głuchołazy
ul. Reymonta 12
NIP: 7550006365 REGON: 530569528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 19 32, 77 439 29 32, 77 439 27 16
fax: 77 439 17 42
e-mail: wodociagi@wodgluch.pl
strona www: wodgluch.pl