Przejdź do treści strony
„Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach Biuletyn Informacji Publicznej

Rada Nadzorcza

nowa podstrona, dodana 2003-09-24

 

w skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1. Pan Jacek Kanarski            

2. Pan Stanisław Wołochowski    
3. Pani Agata Maślańczyk 

 

KOMPETENCJE

 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania  z wyników czynności o których mowa w pkt 1 i 2 ,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania   z przeprowadzonych kontroli,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania z jego działalności,
 • nawiązywanie stosunku pracy z Członkami Zarządu, ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu,
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 • zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub całego Zarządu,
 • delegowanie Członka lub Członków Rady do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia Członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
 • opiniowanie ceny wody oraz odprowadzanych ścieków ustalonej przez Zarząd Spółki.


 

informację wytworzył: Jolanta Gołas
za treść odpowiada: Jolanta Gołas
data wytworzenia: 02.10.2003 r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2003
  przez: Jolanta Gołas
 • opublikowano:
  07-10-2003 09:04
  przez: Jolanta Szczurek
 • zmodyfikowano:
  20-07-2018 13:35
  przez: Jolanta Gołas
 • podmiot udostępniający:
  Wodociągi Spółka z o.o. w Głuchołazach
  odwiedzin: 4520
Dane jednostki:

„Wodociągi" Spółka z o.o. w Głuchołazach
48-340 Głuchołazy
ul. Reymonta 12
NIP: 7550006365 REGON: 530569528

Dane kontaktowe:

tel.: 77 439 19 32, 77 439 29 32, 77 439 27 16
fax: 77 439 17 42
e-mail: wodociagi@wodgluch.pl
strona www: wodgluch.pl